20 mayo 2008

Adaptación curricular. Aplicación informática NAC-ACS. Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicaci i Publicacions.


Aplicación informática NAC-ACS.
Publicacions de la Universitat Jaume I.
Servei de Comunicaci i Publicacions.


La base de dades NAC-ACS és un programa obert per als professionals que treballen amb alumnat amb necessitats educatives especials, permanents o temporals, en centres ordinaris o específics. Així mateix, permet donar resposta als reptes que la Llei de qualitat de l¿ensenyament planteja des de l'etapa d'educació infantil fins a l'etapa d'educació secundària.
El programa permet realitzar informes i dictàmens; establir el nivell actual de competències, l'estil d'aprenentatge, propostes d'adaptació curricular, elements d'adaptació i accés al currículum, programes de compensatòria, programes de logopèdia, programes d'hàbits d'autonomia, programes de desenvolupament individual; avaluar el desenvolupament infantil mitjançant l'escala EDI i programar tallers de cuina, ceràmica, fusteria, jardineria i informàtica.
Els autors són membres dels serveis psicopedagògics i han treballat i posat a punt aquesta aplicació informàtica durant els darrers anys.
Existeix una versió en català anterior en aquesta mateixa editorial universitària.
Col·lecció Educació, 62001, ISBN 84-8021-392-2 176 p., 24 euros Inclou llibre + CD-ROMEdició en castellà
Pruebas de competencia curricular de matemáticas: infantil y primaria (en formato PDF*) Material en proves cedit gratuïtament pels autors
Portada e introducción
Hojas de anotación
Hojas de anotación para los problemas
Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años
Primero primaria
Segundo primaria
Tercero primaria
Cuarto primaria
Quinto primaria
Sexto primaria
Láminas

No hay comentarios: