12 mayo 2008

Arc-46 Guia i recursos educatius


Arc-46 Guia i recursos educatius:

"Guia educativa professional

Guia educativa de l'educador/a
Eines per a l'educador/a


(Referents i materials curriculars per a programació, metodologia, avaluació, orientació i tutoria)


- Referents educatius
- Programació
- Metodologia
- Avaluació


No hay comentarios: