28 mayo 2008

migra-salut-memtal

migra-salut-memtal


SAPPIR és un servei especialitzat en investigació i atenció als immigrants extracomunitaris i refugiats que funciona des de 1994.El centre és un servei especialitzat de l’associació GASIR (Grup d’Assistència Sanitària als Immigrants i refugiats), la qual tracta els problemes d’aquest col·lectiu des d’un perspectiva més sanitària, sota la direcció del Professor Dr. Carles Ballús i del Dr. Jordi FontEl GASIR va ser fundat el 1990, per un equip interdisciplinar de metges, psiquiatres, psicòlegs i antropòlegs amb els següents objectius:
Desenvolupar programes específics en els camps psicosocials i de la salut mental (SAPPIR).
Promoure la col·laboració entre professionals sanitaris i de les ciències socials.
Oferir un fòrum obert i interdisciplinar de reflexió i debat.
Afavorir el contacte dels immigrants amb les xarxes assistencials i amb la comunitat autòctona.
Sensibilitzar la societat sobre la importància d’ajudar a resoldre aquesta problemàtica

No hay comentarios: