06 mayo 2008

Mira.elmeupuzle

Mira.elmeupuzle

MIRAMIPUZLE és una eina per treballar el desenvolupa-ment de les capacitats espaials a partir de la construcció de fotografies retallades en rec-tangles i quadrats de diversa forma i tipologia.

Investigar, crear, innovar per millorar les situacions d'aprenentatge dels nostres alumnes.

Podem obtenir una imatge des d'Internet, una carpeta o una galeria específica.
Aquest és un programari experimentat en el treball de les Habilitats Bàsiques amb nens i nenes amb necessitats educatives especials amb l'ajut del programa "Senseclic".

UNA BONA EINA PER A TREBALLAR AMB LA PDI

No hay comentarios: