01 mayo 2008

Plàstica I discapacitat: TIC EN PLÀSTICA

Una muy buena página que recoge el trabajo realizado en el SRE del Pont del Dragó de personas con discapacidad motriz

Plàstica I discapacitat: TIC EN PLÀSTICA

Al SRE del CM Pont del Dragó, s’ha iniciat un taller de plàstica adreçat als nostres usuaris.
Donades les limitacions posturals, de desplaçament, coordinació i manipulació de les persones afectades per la discapacitat motriu, el taller té com a finalitat oferir a aquests usuaris eines i materials que els facilitin l’accés a les activitats d’expressió plàstica.
Seguint la metodologia de treball al SRE, es fa un treball conjunt entre activitat plàstica i l’ús de la tecnologia.
Així doncs, un cop s’ha realitzat una tasca més vivencial i terapèutica, manipulant els materials plàstics, es realitzen tasques amb l’ordinador fent servir programes específics relacionats amb aquella tècnica plàstica que s’ha tractat previament al taller.
Ex: Després d’aprendre que és un collage i com es fa, els usuaris treballaran el collage amb l’ordinador fent servir el programa “collage maker”.

TIPOLOGIA D’USUARIS DEL SRE

El perfil dels usuaris que s’atenen al SRE del Pont es de persones amb discapacitat motriu que poden presentar algun trastorn associat.

TÈCNIQUES DEL TALLERMODELATGE
Amb el MODELATGE es treballa fonamentalment la motricitat fina. Els materials utilitzats per realitzar aquesta activitat són fàcilment adaptables a les característiques individuals dels usuaris. Es poden fer servir diferents tipus de materials, segons si són mes durs, mes tous, etc. Utilitzem la plastilina i la pasta de modelar fonamentalment, per la seva varietat a l’hora d’adaptar-se a les necessitats dels usuaris, si aquests poden modelar, pessigar, exercir pressió sobre el material, etc.Amb l’ordinador treballarem els següents programes de modelatge:Catàleg interactiu d’esculpturaMobile maker.

RELLEU
De manera similar al modelatge, amb el RELLEU també es treballa la motricitat fina, permetent també realitzar adaptacions senzilles que els facilitin realitzar l’activitat.Es poden realitzar creacions amb relleu partint d’una base on s’afegiran progressivament motius que li aportaran aquest relleu (petxines, pedretes… o bé utilitzar elements de la vida quotidiana que poden deixar una marca a la base (marcar amb una forquilla, ús de fruits secs…)Amb l’ordinador es treballa el següent programa de relleu:Catàleg interactiu d’esculptura (on també hi ha un apartat de relleu i textures)

COLLAGE
El COLLAGE permet realitzar creacions amb diferents motius extrets de dibuixos, fotografíes, diaris, etc. No fa falta gaire esforç per trobar materials que poden ser molt interessants i vistosos per fer aquesta activitat i que resulti atractiu un cop finalitzat.Amb l’ordinador es treballen els següents programes:Collage makerCollage machine

PINTURALa tècnica de la PINTURA , es treballa des d’una vessant molt vivencial. La pintura es manipula amb diferents materials (amb els dits, amb les mans, pinzells de diferents tamanys, taps…) . També s’utilitzen objectes quotidians que poden facilitar l’accés dels usuaris a l’activitat, com poden ser: esponges, xeringues, rulos, etc.Amb l’ordinador es treballen els següents programes:Pissarra per crear i pintarCrayola digicolorCrea les teves florsCrea rajoles …

Carolina Guillen
Mestra d’EE

No hay comentarios: