18 mayo 2008

Quaderns Virtuals

Quaderns Virtuals


és un entorn d'aprenentatge digital que permet crear materials amb diferents
tipus d'activitats per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels estudiants.
El projecte consta de diferents
aplicacions (editor, visualitzador, generador web...), accessibles des de qualsevol navegador web amb connexió a Internet.

No hay comentarios: