20 julio 2008

S A M I A L - [Seminari d'Anàlisi de Multimedia Interactiva per a l'Aprenentatge i el Lleure]

S A M I A L - [Seminari d'Anàlisi de Multimedia Interactiva per a l'Aprenentatge i el Lleure]


El Seminari d'Anàlisi de Multimèdies Interactius per a l'Aprenentatge i el Lleure (SAMIAL) va començar el seu treball durant el curs 1996-1997, en el marc de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i la Cooperativa Abacus.
La composició del grup ha anat variant al llarg dels anys, però s'ha procurat sempre que estigués integrat per persones de diferents àmbits educatius, escolars (educació infantil, primària, secundària, universitat i serveis educatius), i no escolars (biblioteques escolars, mares i pares, empreses, etc.).
Quinzenalment, SAMIAL es reuneix a la seu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat per posar en comú el treball realitzat i avançar en els objectius que com a grup s'ha proposat

No hay comentarios: