02 septiembre 2008

Avaluació de l'àrea de matemàtiquesAquestes proves objectives estandarditzades per avaluar el funcionament de l'àrea de matemàtiques, pretenen recollir informació significativa, encara què l'objectiu final no és la recollida d'informació sinó les decisions que es prenguin a partir d'aquesta informació, és a dir, millorar la tasca docent.

No hay comentarios: