22 octubre 2008

Material per a l'elaboració d' ACIs

Pàgina que pot resoldre alguns dubtes sobre qué?, qui?, a qui?...va adreçar l'ACI.

Compte no confondre l’ACI amb la modificació curricular, donat que la modificació curricular necesSita d’una tramitació que ha de passar per inspecció i ho ha de tramitar l’EAP. ( És tracta d’un procés complicat).

Un ACI és una adaptació curricular individual.
1) Els objectius que es fan servir a l’ACI han d’ésser elsque marca el cicle on està l'alumne.
2) Podem prioritzar i/o seleccionar els continguts que ens interessin 
amb aquest alumne.
3) També hem d’adaptar estratègies metodològiques (mètode x les activitats).
4) I organitzatives ( és a dir: si l’alumne tindrà atenció individual, quantes hores,  si anirà a grups flexiles…. fisio, logopeda, …a nivell de Centre
5) Activitats. 


Esposar una activitat tipus dins l’ACI, per tal que es pugui veure un  exemple. 
EX: es treballarà primer amb material manipulatiu i després es  passarà a paper….

CONTINUA

No hay comentarios: