30 noviembre 2008

propostes de treball per a l'aula

En aquest espai WEB trobaràs un recull de 421 propostes per a treballar l’educació en comunicació audiovisual a l’aula. Aquestes propostes et seran de gran utilitat per aconseguir que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques en Tecnologies de la Informació i Comunicació - Educació Audiovisual.
Hi trobaràs tres tipus de propostes:
  • Activitats. Són propostes didàctiques per posar en pràctica a l’aula , extretes dels materials elaborats pels Seminaris d’Audiovisuals i també dels llibres que formen la col.lecció “Els Audiovisuals a l’aula”.
  • Experiències. Es tracta d’experiències d’integració de l’Educació Audiovisual a l’aula, portades a terme per diferents centres educatius de Catalunya.
  • Vídeos. Hi trobaràs vídeos elaborats pel Servei del Mitjans Audiovisuals que mostren el treball que porten a terme alguns centres educatius en Educació Audiovisual. Aquests vídeos formen part de les col.leccions “Mira què fem!” “Ara Sortim!” i “Els Audiovisuals a l’aula”.
L'accés a cadascuna de les propostes de treball es fa a partir d’una fitxa de presentació. Aquesta fitxa conté informació rellevant i sistematitzada respecte de les  competències bàsiques TIC-EA que s'hi treballen; del nivell o nivells educatius en el qual s'emmarca; i de l'àrea o àrees de coneixement dels continguts que s'hi interrelacionen.
La classificació i organització d’aquestes propostes és fruit del treball portat a terme pel Grup format per : Magda Blanes, Mercè Cambra, Pep Cullell, Anna Mackay, Aurora Maquinay, Carme Ribes, Albert Perafita i Dolça Vert.
La classificació i ordenació del material videogràfic és fruit del treball portat a terme per Carme Ribes en la seva Llicència d’ estudis, concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,durant el curs 2003-2004.

No hay comentarios: